Regulamin

 

 1. Osoba otrzymująca link oddaje głos na profil Asystentki. Na konto uczestnika Konkursu przyznawany jest 1 punkt jeżeli jest to pierwszy głos z danego komputera w ciągu ostatnich 24h. Organizator zastrzega prawo do zapisywania danych dotyczących komputera odwiedzającego w celu weryfikacji poprawności zdobytych punktów.
 2. Osoba powiadomiona o profilu Asystentki nie musi rejestrować się na stronie w celu odwiedzenia profilu Asystentki.
 3. Kolejne punkty Uczestnik konkursu gromadzi poprzez udział w dodatkowych aktywnościach takich jak:
  1. Rozwiązywanie quizów kawowych, udostępnianych w aplikacji Asystentki w Serwisie w trakcie konkursu trwania konkursu „Twoja Asystentka”,
  2. Rozwiązywanie quizów sprawdzających wiedzę z artykułów dostępnych w zakładce Baza wiedzy w Serwisie.
  3. Rozwiązanie modułu edukacyjnego udostępnianego na stronach konkursu „Twoja Asystentka” w Serwisie.
  4. Publikowanie profilu Asystentki na profilu danego Uczestnika konkursu na Facebooku.
  5. Przeprowadzenie pierwszego, darmowego, backupu danych z komputera Uczestnika konkursu.
  6. Uczestniczenie w tzw. „Czwartkach z Asystentką” prowadzonych na profilu Asystentki na Facebooku, gdzie co czwartek będą publikowane dodatkowe zadania.
 4.  Punkty są przyznawane jednorazowo dla każdej z aktywności dodatkowych:
 5. Rozwiązywanie quizów kawowych – każda prawidłowa odpowiedź = 1 pkt na konto Uczestnika konkursu.
 6. Rozwiązywanie quizów sprawdzających wiedzę z artykułów dostępnych w zakładce Baza wiedzy w Serwisie – prawidłowe rozwiązanie quizu przy danym artykule = 10 pkt na konto Uczestnika konkursu.
 7. Rozwiązanie modułu edukacyjnego udostępnianego na stronach konkursu „Twoja Asystentka” w Serwisie – każda prawidłowa odpowiedź = 1 pkt na konto Uczestnika konkursu.
 8. Publikowanie profilu Asystentki na profilu danego Uczestnika konkursu na Facebooku – każdorazowa publikacja (nie więcej niż jedna dziennie) = 5 pkt na konto Uczestnika konkursu.
 9. Przeprowadzenie pierwszego, darmowego, backupu danych z komputera Uczestnika konkursu – jednorazowe przeprowadzenie backupu = 20 pkt na konto Uczestnika konkursu (punkty naliczane tylko jeden raz w trakcie trwania konkursu).
 10. Uczestniczenie w tzw. „Czwartkach z Asystentką” prowadzonych na profilu Asystentki na Facebooku – punktacja zależna od trudności zadania – informacja o punktacji będzie publikowana w każdy czwartek na profilu Asystentki na Facebooku wraz z treścią zadania.
 11. W trakcie trwania Konkursu, w serwisie prowadzony będzie aktualny ranking, który informuje o liczbie punktów zdobytych przez uczestników, zwany dalej Rankingiem. Pozycja w rankingu określona będzie na podstawie liczby punktów gromadzonych przez Uczestników Konkursu. W przypadku, gdy poszczególni Uczestnicy Konkursu będą mieli taką samą liczbę punktów, o kolejności w Rankingu decyduje data utworzenia profilu Asystentki – im wcześniejsza rejestracja, tym wyższa pozycja w Rankingu.
Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej