Regulamin

 

 1. Uczestnicy Konkursu z największą ilością punktów w chwili zakończenia Konkursu zdobywają nagrody (patrz § 5).
 2. Każdy Uczestnik Konkursu w ramach jednego konta może wziąć udział w Konkursie tylko raz tj. wybrać jedną Asystentkę.
 3. Zadanie konkursowe można wykonywać przy pomocy narzędzi zamieszczonych na stronie do momentu zakończenia Konkursu, które nastąpi 22 listopada 2010 roku o godzinie 14:00.
 4. Uczestnik nie może wykorzystywać osób trzecich lub innych środków, np. specjalnie przygotowanych aplikacji do uzyskania jak największej liczby punktów. Jeśli występuje takie podejrzenie Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Widoczne na serwisie profile Asystentki nie przedstawiają prawdziwych osób, a wszelkie podobieństwo zdjęć, imion i opisów jest przypadkowe.

§ 5
Nagrody

 1. Fundatorem nagród, o których mowa w § 4 pkt. 8 jest TOTAL SAFE.
 2. W Konkursie przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagroda główna – Przejażdżka Lamborghini Gallardo na torze wyścigowym wraz z video relacją z przeżycia oraz iPad 16GB Wi‐Fi + 3G o sumarycznej wartości rynkowej 4 129,00 złotych.
  2. Nagroda drugiego rzędu – Apple iPhone 4 16GB czarny o wartości rynkowej  3 263,04 złotych.
  3. Nagroda trzeciego rzędu – iPod Touch 8 GB o wartości rynkowej 954,05  złotych.
  4. Nagroda dodatkowa – kubek BitBank o wartości rynkowej 30,00 złotych.
 3. Nagrody główna, drugiego i trzeciego rzędu powiększone będą dodatkowo o nagrodę gotówkową w wysokości odpowiednio 458,78 złotych,  362,56 złotych i 106,01 złote. Część pieniężna każdej z nagród zostanie potrącona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego 10% podatku od osób fizycznych, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991r.
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę ani zamiany na inną nagrodę.

 

Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej