Regulamin

 
  1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowe, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
  2. Organizator Konkursu dołożył wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia Konkursu działał bez zarzutu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, za problemy techniczne tego sprzętu, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody we wzięciu udziału w Konkursie na stronie internetowej Serwisu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takich nagród nie będzie możliwe. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się w miejsce tych przedmiotów zapewnić Uczestnikom Konkursu inne przedmioty o zbliżonych parametrach i wartości.

§9
Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest TOTAL SAFE.
  2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu
  3. Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez TOTAL SAFE jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez TOTAL SAFE działalnością , a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez TOTAL SAFE zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
  4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz głoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres TOTAL SAFE.

 

Zatrudnij asystentkę
 
 
 
 
 
Button więcej
Button więcej
Button więcej